نوامبر 18, 2017

کلاس خصوصی زبان انگلیسی میخواهم

کلاس خصوصی زبان انگلیسی میخواهم

* ببخشید،

اگر برای آموزش خصوصی زبان انگلیسی به دنبال روش ها و معلم های معمولی هستید و تصمیم واقعا، واقعا، واقعا جدی برای یادگیری زبان انگلیسی ندارید ادامه این مطلب را مطالعه نفرمایید.

 

مایل به داشتن چه نوع کلاس خصوصی هستید؟ حضوری یا اینترنتی؟

 

 

 

بازگشت