فهرست درس های سطح یک آمریکن

  Level 1 ************************************************************************************************************************ Lesson 1 تلفظ الفبای آمریکایی آزمون الفبا مکالمات سلام و خداحافظی آشنایی با کلمات دیگری  که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند. ویدئوی کلمات دیگری  که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند. Lesson 2 مفرد و جمع ضمایر فاعلی چند نکته جالب جملات ساده منفی کردن جملات ساده سوالی اطلاعت بیشتر دربارهفهرست درس های سطح یک آمریکن[…]