نویسنده: swallow

8_Swallow_05_Azar

tonight I Studied Lesson 6 and review 4 pages of OPD, Thanks ,Hi salamzaban: thank you

7_Swallow_17_Aban

با سلام در طی این چند روز چندین برگ از کتاب OPD را بصورت کاملا رندم مطالعه نمودم .   باتشکر سلام زبان ممنون

6_Swallow_28_Aban

با سلام کتاب ODP رو مرور می کنم ، لازمه حتما صفحه به صفحه مطالعه شه یا نه اگر بصورت رندم و غیر ترتیبی باشه مشکلی نداره ؟ باتشکر سلام زبان ترتیبش مهم نیست

2_Swallow_28_Mehr

Hi Teacher, I completed lesson 2 and 3 , and review lesson one of OPD . I had Plan to hearing more english PODCAST , I dont know isi it true or not ? Please let me know to find true way salamzaban: please just focus on American course and opd thank you for informing us

1_Swallow_27 Tir

Hi This is Swallow , Today is my first class , I studied lesson one and trying to  thinking in English , it is not so easy , because most of time I translate words instead to think them in English. salamzaban: don’t worry, just go on