نویسنده: n1992

r2

سلام دومین گزارش کار امروز درس یک مرور تلفظ صداها ولغات 2.سلام وخداحافظی 3.دیدن کلیپ سلام زبان: ممنون

R1

سلام ممنونم از آموزش وپیگیریهاتون هفته پیش تو این دوره ثبت نام کردم ولی مشکلی پیش اومد وامروز درس یک از سطح یک رو شروع کردم وتا الان تلفظ وصداهای حروف رو یاد گرفتم. بعد از شنیدن هر حرف کلمه رو دوبار تا سه بار همراه با گوینده  تکرار میکردموبعد نوشتن  ومعنی کلمه رو تمرین میکردم. سلام زبان: ممنون