نویسنده: khal59

گزارش 9_khal59_پنج آذر

Hello salamzaban I reading two part of lesson9 and part of season5 of OPD today Im tring to think in English. What part of the lesson I practice with my partner? salamzaban: you just neet to practice conversations and readings with your partners

گزارش 7_ khal59_سی ابان

درس هفت را خواندم مکالمات درس با پارتنر تکرار کردم تو این دو روز وقت بیشتری را صرف فکر کردن به زبان انگلیسی اختصاص دادم سلام زبان: ممنون

گزارش 6-khal59-بیست و هشت آبان

سلام زبان امروز درس شش را مطالعه کردم- کتاب دیکشنری که دارم بزرگ بود که با خودم به بیرون ببرم لذا یه کتاب pdf دانلود کردم که تو موبایلم باشه-از فردا بطور جدی می خوام به محیط اطرافم انگلیسی فکر کنم سلام زبان: ممنون

گزارش 5-khal59-بیست و چهار آبان

سلام زبان بخشی از درس شش را مطالعه کردم- یکی از اعضای خانواده را بعنوان پارتنر انتخاب کردم ایرادی نداره؟- سلام زبان: اتفاقا خیلی هم عالیه اگر مایل بودید برای داشتن پارتنر های بیشتر با ما تماس بگیرید @salamzabanchat

گزارش 4-khal59-بیست ویکم آبان

گزارش 4-khal59-بیست ویکم آبان

سلام امروز درس چهار را خواندم – فعلا دارم درس چهار opd را می خوانم- به مرحله خواب انگلیسی نرسیدم سعی می کنم به انگلیسی فکر کنم   سلام زبان:   اگر کتاب رو متفرقه بخونید زودتر این اتفاق میوفته

گزارش 3-khal59-شانزده آبان

سلام من امروز درس چهارم را خواندم و بعد از ان باید opdرا مطالعه کنم و به انگلیسی فکر کنم سلام زبان: ممنون

گزارش 2- khal59- دهم آبان

سلام من امروز درس سه را تمام کردم یه راهنمایی خواستم و یک انتقاد دارم 1- من وقتی تو محیط قرار میگیرم و میخواهم به انگلیسی فکر کنم بسیاری ار موردها را نمیدونم به انگلیسی چه میشه بنظرتون چه باید کرد. 2- شما تو هر درسی که تمام میشه تو قسمت opd میگید برید یه فصل از کتاب دیکشنری را بخونید خودتون میدونید هر فصلی بین بیست تا سی صفحه است بنابراین وقت زیادی میبره که هم بخونی و هم تلفظ کنی و هم معنی را درک کنی شاید منظورتون تو یک هفته بخونید ممنون سلام زبان: شما برای اتمام...

گزارش ۱_ khal59_هفتم ابان 95

سلام من تا در س دو و همچنین قسمتی از درس سه را مطالعه کردم و همچنین کتاب opd را خریدم فعلا راضیم فقط تفکر زبان انگلیسی در طول روز رو بطور جدی شروع نکردم و بعضی وقتا انجام میدم ممنون سلام زبان ممنون