نویسنده: it170

it170-950906

Hi Its sunday Its a cold day in shahrekord I studied lesson 3 sections Colors,numbers and adjectives and body parts It contains new worlds such as buttocks that I  have nerver heard if I have mistake in my report please let me know thanks salamzaban: thank you

it170-950905

hello it is tommarow I watched clip of lesson 1 agein and reviewed lesson 1 some sounds in Call phone and personality adjective didnt work thanks by salamzaban: if you have technical problem, please contact us: http://blog.salamzaban.com/contact-us thank you  

it170 -950904

hi there yesterday I was where that I coulnt acces internet this report is for yesterday bye salamzaban: thank you

it170 -950903

hi this is my second report today i  studied some parts of second lesson i watched clips of lesson 1and 2 thanks salamzaban: thank you  

it170-950902

سلام این اولین گزارش کار من می باشد . دوست دارم گزاشات را به زبان انگلیسی بنویسم حتی اگر اشتباه باشه . نظرتون چیه ؟ ضمنا می خواستم بدونم همیشه یه نفر خاص گزارش ها را بررسی میکنه یا هر دفعه تغییر میکنه ؟ من دیروز ثبت نام کردم و دیشب و امروز درس 1 را مرور کردم  . مطالب مفیدی داشت . در مورد تلفظ H  گفتین که در بریتیش و امریکن متفاوته ولی من یک دیکشنری آکسفورد دارم که تلفظ هر دو یکسانه .هر دو  –ای یچ— تلفظ میشه ضمنا من سوالاتم را از چه طریقی میتونم مطرح...