درس 6

مهم : اگر از گوشی یا تبلت استفاده می کنید لطفا برای مشاهده مطالب هر سربرگ به انتهای صفحه رجوع کنید. Family مکالمه توصیف افراد Phone Number new words Clip OPD تمرین این درس آزمون نمودار پیشرفت درس بعدی خانواده – بخش دو   Family 2 با توجه به تصویر به فایل صوتی گوش دهید. اطلاعت بیشتر دربارهدرس 6[…]

درس یک

لطفا سربرگ ها را از سمت چپ به راست مطالعه نمایید مهم : اگر از گوشی یا تبلت استفاده می کنید لطفا برای مشاهده مطالب هر سربرگ به انتهای صفحه رجوع کنید. سلام شروع فقط چند ثانیه الفبای آمریکایی صدای حروف مکالمه تکالیف سطح 1 مطلب بیشتر کانال تلگرام برنامه درسی سطح 1 آزمون Clip اطلاعت بیشتر دربارهدرس یک[…]