زبان آموز هفته – خانم شریفی

  زبان آموز هفته – خانم شریفی بخاطر تلاش عالی و کلیپ زیباشون به عنوان زبان آموز نمونه معرفی می شوند. ایشون همواره باعث افتخار ما بودند، امیدواریم در مسابقات جهانی تکواندو همچنان شاهد موفقیت هاشون باشیم. لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – خانم شریفی[…]

زبان آموزان هفته – Makrimi و azaker68

  زبان آموزان هفته – Makrimi و azaker68 Makrimi بخاطر مستند زیباشون که در ادامه قابل مشاهده است. و azaker68 بخاطر گزارش کارهای کامل و انگیزه و تلاش خستگی ناپذیرشون لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان آشنا شوید. گزارش کار روزانه اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموزان هفته – Makrimi و azaker68[…]

زبان آموزان هفته – زبان آموز هفته F.sh , mmdavi و azaker68

زبان آموزان هفته – زبان آموز هفته F.sh , mmdavi و azaker68 F.sh بخاطر متن های زیبایی که ارسال کردند و mmdavi و azaker68 بخاطر تلاش و پیشرفت روزافزون شان لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان آشنا شوید. گزارش کار روزانه اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموزان هفته – زبان آموز هفته F.sh , mmdavi و azaker68[…]

زبان آموزان هفته – نام های کاربری Nayer35 و fparv

زبان آموزان هفته – نام های کاربری Nayer35 بخاطر پیشرفتشون در ساخت مستند و fparv بخاطر پیشرفتی که در نوشتن متنهای انگلیسی داشتن. مستند دوم خانم نیر درباره سفر تایلند در ادامه قابل مشاهده است. لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموزان هفته – نام های کاربری Nayer35 و fparv[…]

زبان آموز هفته – نام کاربری Zahrayefatemeh

زبان آموز هفته – نام کاربری Zahrayefatemeh بخاطر بکاربردن انگلیسی برای نوشتن درباره عقاید و اتفاقهای زندگی روزمره شون تمام گزارش کار های ارسالی ایشان در طول مدت آموزش از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. گزارش کارهای این زبان آموز صفحه کاربری ایشان از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. صفحه کاربری این زبان اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – نام کاربری Zahrayefatemeh[…]

زبان آموز هفته – نام کاربری F.Sh

زبان آموز هفته – نام کاربری F.Sh بخاطر کلیپ کوتاهی که ساختن و شجاعتشون در استفاده از عبارت I can کلیپ ایشان تمام گزارش کار های ارسالی ایشان در طول مدت آموزش از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. گزارش کارهای این زبان آموز صفحه کاربری ایشان از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. صفحه اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – نام کاربری F.Sh[…]

زبان آموز هفته – نام کاربری Hamed-sh

زبان آموز هفته – نام کاربری Hamed-sh هرچند جزء زبان آموزان جدید ما هستند اما ابتکار و شجاعتشان در کاربرد زبان قابل تحسین است. تمام گزارش کار های ارسالی ایشان در طول مدت آموزش از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. گزارش کارهای این زبان آموز صفحه کاربری ایشان از طریق لینک زیر قابل دسترسی اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – نام کاربری Hamed-sh[…]

زبان آموز هفته – نام کاربری Roya.b

زبان آموز هفته – نام کاربری Roya.b به خاطر پیشرفت عالی، پشتکار زیاد، گزارش کارهای فوق العاده، روحیه همکاری، انرژی مثبت و انگیزه تمام نشدنی شون در یادگیری زبان تعداد گزارش کارهای ارسالی 45 صفحه تمام گزارش کار های ارسالی ایشان در طول مدت آموزش از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. گزارش کارهای این اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – نام کاربری Roya.b[…]

زبان آموز هفته – نام کاربری “نیر 34”

زبان آموز هفته – نام کاربری “نیر 34” به خاطر انگیزه بالا، همت، تلاش و پشتکارشان از ایشان متشکریم و به خاطر ساخت مستند کوتاه سفر برزیل ایشان که در ادامه قابل ملاحظه است. تمام گزارش کار های ارسالی ایشان در طول مدت آموزش از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. گزارش کارهای این زبان اطلاعت بیشتر دربارهزبان آموز هفته – نام کاربری “نیر 34”[…]