گزارش کار هشتم-Mesmaeili

سلام وقت بخیر.

مطالعه درس هفتم، صفحاتی از کتاب OPD و تمرین فکر کردن به زبان انگلیسی.


سلام زبان:

ممنون