جولای 3, 2015

آموزش مجازی زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی – فهرست درس های سطح یک

آموزش مجازی زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی – فهرست درس های سطح یک

 

زبان آموز گرامی

لطفا درس به درس مطالب را پیگیری نمایید و از رفتن به درس های جلوتر خودداری نمایید چون به روند آموزشیتان لطمه وارد می شود
شاید چند درس اول برای بعضی ها ساده باشد و آن ها را بدانند اما با این وجود لطفا آن درس ها را نیز مطالعه نمایید
شما در دوره آموزشی سایت سلام زبان موظف هستید هر روز گزارش کار ارسال بفرمایید تا ما از روند صحیح آموزشی شما مطمئن شویم

مهمترین کار شما در این دوره “فکر کردن با زبان انگلیسی” می باشد تا خواندن این 21 درس، اصلا قرار نیست هر روز یک درس بخوانید اما باید تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی و همان ایجاد محیط به صورت ذهنی را هر روز و هر لحظه انجام دهید
با انجام این تمرین شما پس از حدود سه روز خوابتان به زبان انگلیسی خواهد شد و تمام 24 ساعت شبانه روز در حال یادگیری خواهید بود

لطفا هر لحظه به مشورت نیاز داشتید با ما تماس بگیرید. بخصوص وقتایی که افکار منفی سراغتون میاد

نام کاربری ما بر روی تلگرام برای گفت و گو

@Salamzabanchat

 

Level 1

Lesson 1

hello

مطالعه برترین یادداشت های سایت که قبل از هر آموزش زبانی لاز م است بدانید.

تلفظ الفبا با لهجه آمریکایی

آشنایی با تفاوت تلفظ آمریکن و بریتیش
تقویت شنیداری

مکالمات سلام و خداحافظی

آشنایی با کلمات دیگری که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند. (حدود 40 مورد)

ویدئوی کلمات دیگری که برای سلام و خداحافظی استفاده می شوند.

مکالمه

درک فیلم

Lesson 2

i

کلمات جدید

مفرد و جمع

ضمایر فاعلی

درک فیلم
تقویت شنیداری

نمودار روند پیشرفت آموزشی

چند نکته جالب

جملات ساده

تمرین

منفی کردن جملات ساده

سوالی کردن جملات ساده

Lesson 3

color-hands

اعداد و صفت

رنگ ها

اعضای بدن

Here و There

حرف تعریف
تقویت شنیداری

A, َAn, The

On

This, That, These, Those

درک فیلم
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 4

wh-questions

صفت 2

درک فیلم
تقویت شنیداری

صفات ملکی

Wh Questions 1

جمع شکسته

مخفف

نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 5

Where Are You from

Wh Questions 2

on/in

اعداد 11 تا 100

How old

Nice to meet you

Country
تقویت شنیداری

چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

مرور صفت

Where are you from?

ویدیوی سایمن

Reading

درک فیلم

Lesson 6

family

خانواده2

مرور صفات ملکی My. …

توصیف افراد

تمرین شنیداری

بیان شماره تلفن

درک فیلم
تقویت شنیداری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 7

do-not-enter

فعل امر و جمله امری

منفی کردن فعل امر

مکالمه فعل امر

s مالکیت و of + تمرین شنیداری

تلفظ And

درک فیلم
تقویت شنیداری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

 

Lesson 8

jobs

شغل + تمرین شنیداری

مرور

تمرین شنیداری

Reading

ًQuiz

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت شنیداری بیشتر
تقویت خواندن
تقویت خواندن بیشتر
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 9

falafel

زمان حال ساده

سوالی کردن زمان حال ساده

سوالی کردن زمان حال ساده + Wh Question

منفی کردن زمان حال ساده + Like

پاسخ کوتاه

شنیداری

مکالمه +Spell

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت شنیداری بیشتر
تقویت خواندن
تقویت خواندن بیشتر
تقویت نوشتاری

آشنایی با ورزش ها
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 10

money

Review

Money

How Much

Have/Has

Quiz

Dialog

Reading

Review

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت خواندن بیشتر
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 11

time-clock-150x150

ساعت به زبان انگلیسی

روزهای هفته به زبان انگلیسی

ماه های سال به زبان انگلیسی

فصل های سال به زبان انگلیسی

آب و هوا

مرور

مرور2

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 12

lunch2-150x150

Have/Has

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

آزمون  فرهنگ لغت تصویری

Lesson 13

nba-icant-breathe-150x150

Review of simple present

Review of days of the week

Common verbs

Can

درک فیلم
تقویت شنیداری
تمرین

تمرین بیشتر
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 14

images-150x150

Review of adjectives

Address and direction

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 15

clothing-150x150

Clothing

in,on,at

Present continuous

درک فیلم

منفی کردن و جواب های کوتاه
تقویت شنیداری
علامت های شهری
تقویت خواندن
تقویت خواندن بیشتر
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 16

busy-150x150

Present continuous 2

Looking for

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ

آموزش تلفظ بیشتر
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 17

happy-150x150

Adjective review

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 18

how-often0-150x150

Adverb

Me, you, him. her, it, us, them
How often
simple past – be

How do you feel?

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 19

10209a-150x150

Simple past – irregular verb
افعال بی قاعده
Some Past Verbs

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

مکالمه بیشتر

Lesson 20

phone-call

آشنایی با مکالمه تلفنی

How many

many/much/lot of

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت خواندن
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چندین مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

Lesson 21

20

مرور

درک فیلم
تقویت شنیداری
تقویت شنیداری بیشتر
تقویت خواندن
تقویت خواندن بیشتر
تقویت نوشتاری
تمرین فکر کردن با زبان انگلیسی
آموزش تلفظ
چند ده مکالمه متنوع با موضوعات این درس و درس های قبلی
نمودار روند پیشرفت آموزشی

مکالمه بیشتر

تقویت شنیداری بیشتر

مکالمه بیشتر

تقویت شنیداری بیشتر

مکالمه بیشتر

تقویت شنیداری بیشتر

مکالمه بیشتر